17-12-07

JE ME SOUVIENS

 

 Non%20luxe

 

Deze week las ik in de krant een interview met de kunstenares Sooreh Hera. Ik schreef al een blog over haar foto's die gewraakt werden omdat er homoseksuele mannen met het masker van Mohammed en diens schoonzoon werden op afgebeeld.

In dit gesprek stelt ze dat alle religies tegen de vrije meningsuiting zijn, niet alleen de islam. Religie druist in tegen zelf denken, zelf beslissen. Alle godsdiensten schrijven voor dat je blindelings een religieuze leider- meestal een man- moet volgen. Religie, zegt ze, is niet emancipatorisch, ze onderdrukt de persoonlijke ontwikkeling in de naam van God. Religie neemt ook een hypocriete houding aan ten opzichte van seksualiteit; religies proberen macht uit te oefenen om de seksualiteit onder controle te houden. Ook het christendom is hypocriet: Jesus is geboren uit een onbevlekte maagd. Alleen de term al geeft aan dat, als je geen maagd bent, je per definitie bevlekt bent en dat seksualiteit dus een vieze bijsmaak heeft. Ook in het Jodendom wordt maagdelijkheid als symbool van de kuisheid gezien.

Religie houdt de mensen klein en vooral de vrouwen. Vrouwen kunnen in de katholieke leer nog altijd geen priester worden, laat staan paus. Het is trouwens nog niet zo lang geleden dat de vrouwen niet langs de mannen mochten zitten tijdens een kerkelijke dienst en ik zie de zwarte hoofddoeken van de vrouwen nog altijd voor mijn geest. Het is nog niet zo lang geleden dat we verplicht werden elke dag naar de mis te gaan, dat je op straffe van zonde geen vis mocht eten op vrijdag, dat je minstens even veel als de moslims moest bidden, voor en na het eten, bij het beginnen van een belangrijk werk, bij het opstaan en het slapen gaan, dat masturbatie je regelrecht naar de hel voerde. Je werd verplicht regelmatig je fouten te bekennen in een biechtstoel en moest dan als straf nog maar eens het gebed als represaillemaatregel ondergaan. Schuld, schuld, en nog eens schuld was ons deel. Een groot deel van een collectief minderwaardigheidsgevoel was hier een gevolg van en ik weet wel zeker dat heel wat mensen daar nu nog onder lijden. 

Gelukkig zijn de tijden veranderd en heeft de christelijke leer zich aangepast, niet zozeer omdat ze dat zelf wilden maar onder druk van de eigen gelovigen. De ontvoogding heeft goed werk geleverd. Het is echter duidelijk dat vooral de vrouwen in deze zaak van ver moesten komen. Hun ontvoogding op seksueel en maatschappelijk vlak is een strijd die nog niet helemaal gestreden is. In dat licht zullen vele vrouwen dan ook niet begrijpen waarom een groot aantal moslima's in België en elders de hoofddoek willen dragen.

Zelf vind ik dat dit een zaak van de vrouwen is; zij beslissen hierover en dragen dus ook de consequenties ook als dat tot ontslag op hun werk kan leiden. Het is natuurlijk zo dat door de hetze hieromtrent vele vrouwen de hoofddoek dragen als verzet. Hoe meer je mensen verbiedt, hoe sterker de neiging bestaat hier tegenin te gaan. Dat leert ons de geschiedenis. Maar als een gemeentelijk besluit genomen wordt om de hoofdoek te verbieden voor personeel dat een lokketfunctie heeft, (waar ik zelf nog altijd mijn twijfels over heb), dan zullen ze zich daar bij neer moeten leggen of ontslag nemen. Zo begrijp ik ook niet goed waarom er in onze rechtbanken nog altijd kruisbeelden hangen. Ik heb helemaal niets tegen dit christelijk symbool maar een atheïst of een agnost die voor een rechter staat met een groot kruisbeeld boven zijn kop, zal zich niet erg op zijn gemak voelen. De neutraliteit is weg en als je dan, misschien verkeerdelijk, veronderstelt dat de rechter een conservatieve persoon is die eerder de wetten van zijn geloof, dan wel van zijn land volgt, dan is men de sigaar.

Natuurlijk weten we dat heel wat moslima's verplicht worden tot het dragen van een hoofddoek, door hun echtgenoot, de familie, de sociale omgeving. Dan is er uiteraard sprake van vernedering, manipulatie en discriminatie. Het is ook niet verwonderlijk dat in zo'n omgeving jonge vrouwen bij verlies van hun maagdenvlies, beroep doen op een chirurgische ingreep om hun seksueel verleden uit te wissen.

Een Canadese grootmoeder, Johanne Chayer, heeft een tekst geschreven, " Je Me Souviens", waarin ze haar herinneringen aan kerkelijke en maatschappelijke onderdrukking ophaalt. Ze richt zich hierbij ook tot de moslima's om hun de belangrijkheid van de ontvoogding duidelijk te maken. Het is hallucinant te lezen dat heel veel zaken die we nu aan de moslims verwijten of waarvoor we geen begrip hebben, ook in de christelijke kerk en maatschappij met bakken aanwezig waren en nog zijn. Als je haar naam, Johanne Chayer googled kan je deze interessante tekst lezen.

Je kan de tekst ook lezen op: http://www.bazarquebec.com/jemesouviens.htm

12:22 Gepost door ivo konings in literatuur/poëzie | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Afschuwelijk wat zoveel mensen hebben meegemaakt in hun 'gestrenge opvoeding' ter ere van de godsdienst en tot eigenbelang van zijn bedienaars. Ik moet wel zeggen dat zo'n nonneke als op je foto je zonder enige twijfel recht naar de hemel kan helpen.

Gepost door: Willy | 17-12-07

Reageren op dit commentaar

je weet Willy, dat in tegenstelling tot de moslims onze nonnekes alleen maar platonisch willen benaderd worden.

Gepost door: germinal | 18-12-07

Reageren op dit commentaar

inderdaad het bestaat nog altijd , niet alleen bij moslims maar ook bij ons. We hebben zelfs nog een tante nonneke die nog steeds gewillig ja knikt

Gepost door: merel | 18-12-07

Reageren op dit commentaar

Het lukte niet om de tekst te lezen, zal later nog eens opnieuw proberen.
Er is maar weinig godsdienst meer maar ik denk niet of er nu meer vrijheid is. Als de kerk de mensen niet meer klein en bang kan maken doet de staat dat wel.
Groetjes !

Gepost door: Parelmoer | 19-12-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.